Expertiza

Expertiza/evaluarea se efectuează în baza cererilor scrise ale persoanelor juridice şi persoanelor fizice interesate, sau în baza contractelor tipizate ce se înregistrează într-un registru special si în sistemul automatizat, cu atribuirea numărului de înregistrare. Cheltuielile pentru serviciile de efectuare a expertizei/evaluării sunt suportate de beneficiar, conform tarifelor aprobate de către Cameră, iar în caz de întocmire a contractelor-conform preţului contractual.


Cererea trebuie sa cuprindă următoarea informaţie: data depunerii cererii, denumirea beneficiarului, adresa juridică si numărul de telefon, denumirea mărfii, sarcina expertizei, codul fiscal si codul TVA, obligaţiunile de plată a beneficiarului, semnătura solicitantului confirmata prin stampila (pentru persoanele juridice).


Lista documentelor; care este necesar de a fi prezentate de către beneficiar pentru efectuarea expertizei/evaluării va depinde de genul, sarcina şi scopul fiecărei expertizei /evaluare în parte şi de marfa prezentată.


În baza cererii, şeful secţiei numeşte expertul şi eliberează comanda, care în acelaşi timp constituie temei pentru efectuarea expertizei/evaluării conform sarcinii indicate în cerere.


Cerere pentru efectuarea expertizei (MODEL)

INSTRUCŢIUNE Nr. 32  din  16.06.2011 «Сu privire la efectuarea  expertizei mărfurilor de către experţii-evaluatori ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova»