Scurtă prezentare

Departamentul Servicii de Expertiză, Certificare și Suport Afaceri a fost constituit în scopul:

  • satisfacerii cerinţelor întreprinderilor şi firmelor autohtone şi ale celor străine în ceea ce priveşte serviciile de efectuare a expertizei înalt calitative şi independente privind corespunderea mărfurilor, producţiei şi serviciilor cerinţelor standardelor internaţionale şi naţionale, documentaţiei normative, controlului completivităţii, cantităţii şi calităţii mărfurilor, materiei prime şi utilajului, atît în Republica Moldova, cît şi peste hotarele ei;
  • realizării unei bune reputaţii de afaceri, creării şi confirmării încrederii beneficiarilor, inclusiv a celor potenţiali, în îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor.

Domeniile de activitate ale Departamentului sunt:

  • Efectuarea expertizei produselor alimentare, mărfurilor industriale, utilajului, transportului auto, materialelor de construcţie etc.
  • Evaluarea produselor alimentare, mărfurilor industriale, utilajului, transportului auto, materialelor de construcţie etc.
  • Evaluarea imobilului.
  • Eliberarea certificatelor de origine nepreferenţiale.
  • Servicii de broker vamal.
  • Eliberarea carnetelor ATA

Cadrul normativ